SAMOVÝROBCI

V-Elektra a.s.

Samovýrobci do 30kWp

Výhody pro samovýrobce s instalovaným výkonem do 30 kWp

Výkupní cena pro rok 2023 je ode dne 1.6.2023 830 Kč/MWh bez DPH pro všechny zákazníky bez ohledu zda od naší společnosti odebírají elektřinu. Pro zákazníky, kteří již mají podepsanou Smlouvu o výkupu za předcházející ceny tyto zůstávají v platnosti.
Minimum administrativní zátěže – vše Vám připravíme a zajistíme u distribuční společnosti, zasílání faktur v elektronické podobě.
Rychlý a individuální zákaznický servis

Následné kroky po podpisu Smlouvy:

Jste-li startující výrobce, stanete se našimi zákazníky během 10 pracovních dní. Vyrábíte-li již delší dobu, můžete být našimi dodavateli elektřiny do 12 pracovních dní. Zašleme příslušné podklady na Váš kontaktní e-mail. Dle Vámi zvoleného fakturačního období nám poté zasílejte faktury, jejichž vzor můžete nalézt zde ke stažení (vzor plátce DPH / vzor neplátce DPH). Údaje o Vaší výrobě jsou dostupné na CDS OTE, případně Vám je rádi sdělíme. Každý rok od nás můžete očekávat návrh cen pro následující kalendářní rok.

Pro zahájení spolupráce stačí:

Prostudovat si formulář Smlouvy, Plnou moc..
Vyplnit všechny údaje požadované ve Smlouvě a v Plné moci, včetně 18-ti místného EAN kódu pro výrobu, který je uveden ve Vaší smlouvě o připojení, uzavřené s provozovatelem distribuční soustavy při zprovoznění Vaší elektrárny.
Jste-li provozovatelem FVE uvedené do provozu před 31. 12. 2012 a dosud jste neměnili obchodníka, poradíme Vám, jak výrobní EAN získat.
 Zaslat výše uvedené, dokumenty ve formě scanu na adresu: fotovolt@v-elektra.com nebo poštou do sídla naší společnosti. Veškeré další kroky spojené se změnou obchodníka zařídíme za Vás.