O NÁS

Společnost

V-Elektra

byla založena v roce 2003 jako dceřina společnost německého koncernu OstElektra GmbH. Od začátku svojí činnosti patříme k aktivním hráčům na trzích s elektrickou energií, optimalizujeme přeshraniční toky elektrické energie se všemi sousedícími zeměmi – Slovenskem, Polskem, Německem i Rakouskem. Společnost si vytvořila stabilní pozici na trzích V4, co nám umožnilo od roku 2006 rozšířit svou působnost i o dodávky elektřiny koncovým zákazníkům v České i Slovenské republice. Stabilní pozice v přeshraničních obchodech, vlastní portfolio v každé ze zemí V4 a zkušenosti s dodávkami koncovým odběratelům zabezpečují vysokou flexibilitu v přístupu k oprávněným odběratelům s možností individuálních řešení, samozřejmostí je bezplatné energetické poradenství pro naše klienty.

Etablovanost na velkoobchodním trhu dokládá i fakt, že forwardové ceny pro Českou Republiku, Slovensko, Polsko i Maďarsko na denní bázi od naší společnosti přebírají takové společnosti jako Reuters a ICIS Heren.

Rok 2010 byl pro naši společnost významným mezníkem, po 7 letech úspěšného působení v rámci holdingu S4E Group, GmbH došlo ke změně vlastnické struktury, když se novým vlastníkem v září stala společnost Energy Trading Company. S touto změnou přichází i vyšší aktivizace společnosti v sektoru dodávek koncovým zákazníkům v Čechách i na Slovensku, s čím souvisí i rozšíření portfolia o komunální sektor. Začali sme vytvářet síť regionálních zástupců a v oblasti nákupu elektřiny kromě doposud využívaných optimalizačních nástrojů společnost zavedla i využívání strukturovaných a technicky zdokonalených produktů.

Kromě sektoru koncových zákazníků se naše společnost v tomto roce výrazněji začala zabývat i obchodováním elektřiny z obnovitelných zdrojů – bioplynových, fotovoltaických a malých vodních elektráren, což přináší nemalé synergické efekty i pro koncové zákazníky společnosti V-Elektra.

Dodávky elektřiny koncovým zákazníkům, další zdokonalování na poli obnovitelných zdrojů, aktivní obchodování na velkoobchodním trhu s využitím přeshraničních možností optimalizace, zkušenosti s obchodováním strukturovaných produktů a v neposlední řadě přepracovaný systém risk-managementu – to jsou základní stavební kameny pro další budování seriózní, dlouhodobě úspěšně fungující společnosti. V roce 2012 sme rozšířili své portfólio o dodávky zemního plynu.