REFERENCE A MÉDIA

Rosteme s Vámi

Dlouhodobá úspěšnost a stabilita naší firmy by nebyla možná bez Vás, našich odběratelů, mnozí z Vás jsou našimi klienty již několik let, velká skupina odběratelů každoročně vypisuje výběrová řízení či nakupují elektřinu prostřednictvím stále více oblíbených elektronických aukcí.

Přehled celkového objemu dodávek v ČR a SR:

Rok Objem velkoobchod (MWh) Objem dodávek koncovým odběratelům (MWh)
2006-2010 CZ   12 796 000 1 031 200
2006-2010 SK   5 099 000 67 200
2006-2010 CZ+SK   17 895 000 1 098 400
2011 CZ   990 000 153 000
2011 SK   320 000 17 400
2011 CZ+SK   1 310 000 170 400
2012 CZ   1 079 100 137 000
2012 SK   770 400 48 200
2012 CZ+SK   1 849 500 185 200
2013 CZ   944 490 147 291
2013 SK   413 914 53 569
2013 CZ+SK   1 358 404 200 860
2014 SK   799 000 83 110
2015 CZ+SK   748 192 23 860
2016 CZ+SK   1 639 078 59 363
2017 CZ+SK   1 182 031 74 825
2018 CZ+SK   1 122 009 77 410
2019 CZ+SK   560 619 72 302

Přehled počtu odběratelů a počtu OPM sumárne za ČR a SR:

  2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019
POČET ODBĚRATELŮ   394  455  592  599  480  534  684  308
POČET OPM VO+MO  3468  4255  1501  872  1014  1352  1693  902

Seznam vybraných odběratelů

Odběratel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
MĚSTO BLOVICE
MĚSTO ČESKÝ TEŠÍN
MĚSTO DAČICE
MĚSTO HARTMANICE
MĚSTO KRÁLIKY
MĚSTO OPOČNO
MĚSTO PŘIBYSLAV
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OBEC ALBRECHTICE
OBEC BUKOVEC
OBEC HRÁDEK
OBEC JESENÍK NAD ODROU
MORAVSKO – SLEZSKÝ KRAJ
VÁHALA A SPOL. s r.o., HUSTOPEČE NAD BEČVOU
JBM DRUŽSTVO, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRECHEZA, a.s. PŘEROV
ZKD SUŠICE, SUŠICE
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., OLOMOUC
KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., KOSTELEC
ENERGETIKA CHROPYNĚ, a.s. CHROPYNĚ
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.
ČSAD HODONÍN
BOHUMÍNSKA MĚSTSKÁ NEMOCNICE, a.s.
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RAJ
SLEZSKÁ NEMOCNICE
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKEHO KRAJA

Naši klienti o nás

PhDr. Simona Vlčková ( ZŠ a MŠ Praha 5, Radlice, zást. ředitele školy)

Od roku 2010 jsme  díky elektronické aukci změnili dodavatele el. energie. Přechod byl naprosto bezproblémový, jednání velice vstřícné a korektní. Se službami a cenovou politikou V-Elektry jsme naprosto spokojeni.

Ing. František Vaculovič (Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, ředitel družstva)

Se společností V-Elektra, s.r.o. jsme uzavřeli smlouvu na základě výsledků elektronické aukce na dodávku elektřiny. Navzdory počátečním obavám se splnění našich náročných požadavků na systém komunikace a výměny obchodních a fakturačních dat V-Elektra tuto úlohu zvládla a dokonce posunula na vyšší úroveň k naší plné spokojenosti.